Handelsbetingelser

Download Wireless Logic Nordic Webshop's handelsbetingelser

Din aftale med Wireless Logic Nordic Webshop består af handelsbetingelserne og din ordrebekræftelse.

Du skal være særlig opmærksom på følgende, når du køber og anvender et Wireless Logic Nordic SIM-kort abonnement:


Køb og bestilling af SIM-kort abonnementer

 • Som kunde hos Wireless Logic Nordic Webshop A/S skal du have en gyldig e-mail, da alle meddelelser, information og faktura sendes via e-mail. Hvis du ændrer e-mail eller flytter, skal du give besked til Wireless Logic Nordic Webshop via dit kundelogin

 • Hvis du bestiller flere SIM-kort på samme ordre, gælder handelsbetingelserne for abonnementet særskilt for hvert SIM-kort/abonnement

 • Din bestilling er gennemført, når du på din skærm kan se en kvittering, og du har modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail

 • SIM-kort leveres som 3 i 1 kort (Standard, Mikro og Nano SIM kort i et) med deaktiverede PIN- og PUK-koder, da de fleste M2M-enheder ikke understøtter disse. SIM-kort er dog ikke aktivt før du aktiverer dette. Hvis din enhed understøtter PIN- og PUK-koder, tilrådes du at bruge dem. Du kan finde dem på din konto via dit kundelogin. PIN- og PUK-koder benyttes til at forhindre misbrug af SIM-kort

SIM-kort administration

 • Når du har aktiveret dit SIM-kort kan du bruge alle tjenesterne. Abonnementet, som opkræves pr. e-mail, løber, uanset om du aktiverer kortet

 • Efter aktivering af dit SIM kort, hæfter du som:

  • For al forbrug, der registreres, uanset om der er tale om tab som følge af andres berettigede eller uberettigede brug af SIM-kortet.

  • For tab, som følge af andres uberettigede brug af et SIM-kort, med de begrænsninger, som følger af betalingstjenestelovens § 62, stk. 1-9. Bestemmelsen er gengivet i pkt. 11 Wireless Logic Nordic Webshop's handelsbetingelser

 • Du kan se, hvilken dækning og hastighed, du kan forvente i et område på Wireless Logic Nordic Webshop Hjemmeside side om dækning. Den oplevede dækning og hastighed bliver påvirket af forhold som antallet af brugere på en mast, afstand til masten, mastens omgivelser og dit udstyrs antenne

Fakturering af SIM-kort abonnementer

 • Dine regninger kan du betale med betalingskort via et linket i din regnig, eller du tilmelder dig til automatisk kortbetaling, der så sikre betalingen af dine løbende abonnementsafgifter automatisk. Betaling af eventuelle gebyrer og engangsydelser opkræves normalt særskilt månedsvis bagud. Betalingsfristens længde afhænger af den valgte betalingsform. Wireless Logic Nordic Webshop opkræver ikke betalingsgebyrer

 • Du skal løbende kontrollere om, der er kommet regninger eller andre meddelelser fra Wireless Logic Nordic Webshop til din e-mail

 • Du kan opsige en abonnementsaftale med Wireless Logic Nordic Webshop med mindst 5 dages skriftligt varsel til udgangen af en afregningsperiode. Opsigelsen skal sendes til Wireless Logic Nordic pr. e-mail

Forbrug

 • Du modtager en e-mail, når 80% og 100% af abonnementets forbrugsgrænse er nået. Ved 100% forbrug spærres kortet. Som abonnent hæfter du for al forbrug, der registreres, uanset om det overstiger 100%

 • Du kan løbende kontrollere dit forbrug på din konto via dit kundelogin. Det er dit ansvar at følge dit forbrug. Har du brug for ekstra MB data og/eller flere SMS’er, kan du købe optankningspakker i webshoppen

 • Dit forbrug (SMS og data) trækkes typisk indenfor 24 timer efter at forbruget har fundet sted

Konto

 • På din konto kan du spærre og genåbne dit SIM-kort i tilfælde af bortkomst, tyveri, misbrug eller risiko eller mistanke om misbrug af dit SIM-kort. Du skal stadig betale abonnementsafgifter og andre fast afgifter, når et SIM-kort er spærret

 • Adgangskoden til din Wireless Logic Nordic Webshop konto bør opbevares og anvendes forsvarligt.
 • Du skal straks ændre adgangskoden, hvis du har mistanke om, at en anden har fået adgang til eller viden om adgangskoden.
 • Hvis du har delt din adgangskode med andre, er du ansvarlig for alle godkendte anvendelser af tjenester.

I øvrigt

 • Bortkommer et SIM-kort ved tab, tyveri mv., skal du straks spærre dit SIM-kort og give Wireless Logic Nordic Webshop besked

 • Ved ændringer af vilkår og priser, som har væsentlig betydning for dit abonnement, varsler Wireless Logic Nordic Webshop pr. e-mail

 • Ansvaret for dit udstyr og tredjemands indbyrdes forhold påhviler kun dig

 • Wireless Logic Nordic Webshop forbeholder sig eventuelle trykfejl

 • Du skal være opmærksom på, at alle betingelserne i Wireless Logic Nordic Webshop Handelsbetingelser gælder i deres helhed for aftalen mellem Wireless Logic Nordic Webshop og dig som kunde


Copyright © Wireless Logic Nordic 2016. Alle rettigheder forbeholdes. Wireless Logic Nordic Webshop - SIM-kort løsninger til M2M og IoT