Overdragelse

Hvis du ønsker at overdrage din Kundekonto eller SIM-kort til en ny eller eksisterende Kunde. Skal vi som min. bruge følgende oplysninger.

Ordre eller MSISDN der skal overføres.

På den nye bruger skal vi bruge:
Fulde navn
E-mail
Mobilnr.