Fortrydelse og opsigelser

Til dit køb af abonnement er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra Aftalens startdato, som fremgår af din ordrebekræftelse, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, jule- aftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hver- dag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret eller opsige et abonnement, skal du, inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i en utve- tydig erklæring meddele dette via denne kontaktformular.


Husk at oplyse!

  • Navn og virksomhed
  • Ordre ID
  • MSISDN (mobilnummer)Copyright © Wireless Logic Nordic 2016. Alle rettigheder forbeholdes. Wireless Logic Nordic Webshop - din leverandør af SIM-kort til IoT og M2M