Spærring og bortkomst af SIM-kort

For at spærre et SIM-kort, skal du være logget ind på din konto. Dernæst skal du gøre følgende:

  1. Find på din konto, på listen over dine SIM-kort det MSISDN-nr (mobilnummer), som passer til nummeret på SIM-kortet, du ønsker at spærre.

  2. Tryk på det blå ikon med hænglåsen i første kolonne. Den sender dig videre til siden "SIM-kortinformation".

  3. I dropdownmenuen ved "SIM-kort status" vælger du "Spærre". Tryk dernæst på knappen "Opdater SIM-kort".

  4. SIM-kortet er nu spærret, og du modtager en bekræftelse på spærringen pr. e-mail. Ved egne spærringer kan du til enhver tid selv genåbne et SIM-kort.
Bemærk, hvor PIN- og PUK-koder er slået fra, hæfter du uden begrænsning for tab som følge af andres uberettigede brug af et SIM-kort.
Vær opmærksom på, at du stadig betaler abonnement/minimumsforbrug, selvom dit SIM-kort er spærret.

Er dit SIM-kort bortkommet ved feks. tab eller tyveri?

Bortkommer dit SIM-kort ved f.eks. tab eller tyveri, bør du straks logge ind på din konto her på webshoppen og spærre for dit SIM-kort, som beskrevet ovenfor.

Husk, at du ved bortkomst af et SIM-kort altid straks skal underrette SimService på kontakt os. SimService bekræfter skrifteligt modtagelsen af meddelelse om SIM-kortets bortkomst.

Mod betaling kan du få overført et mobiltelefonnummer (MSISDN-nr), som har været tilknyttet et aktivt SIM-kort, til et nyt SIM-kort.Spær dit SIM-kort og kontakt os.